VRÚ Šterboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy

územní studie

Místo:

 • Praha, rozhraní městských částí Šterboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy

Zadavatel:

 • Útvar rozvoje Hl. m. Prahy (průzkumy a rozbory, návrh)
 • MHMP – Odbor územního plánu (čistopis)

Popis:

 • Největší pražské Velké rozvojové území o celkové rozloze přes 500 ha je rezervou pro budoucí růst Prahy. Cílem územní studie bylo stabilizovat funkční rozvržení oblasti, prověřit napojení na dopravní systémy města, definovat optimální míru využití území a připravit podklad pro změnu územního plánu.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60),
 • Ing.arch. Ladislav Schejbal (spolupráce na P+R a návrhu)

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • průzkumy a rozbory: Ing.arch. Milan Kvíz, Ing. Jaroslav Valenta
 • doprava: Metroprojekt Praha, a.s.
 • inž. sítě, ŽP: PPU s.r.o.
 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • geologie: K + K Průzkum, s.r.o.
 • rozptylové studie: ATEM – atelier ekologických modelů, s.r.o.

Rok:

 • 2003 průzkumy a rozbory
 • 2004 návrh
 • 2007 čistopis