O nás

Atelier FNA

pracovní skupina ve volném sdružení PAD – Projektové ateliery Dobrovského

atelier vznikl v roce 1993 a v současné době pracuje ve složení:

Ing. Arch. František Novotný

sídlo, privat Za mlýnem 1563/27, Praha 4, 147 00
mob 737 444 290, e-mail: atelier-FNA@pad36.cz

autorizace ČKA 00779

IČ: 42 57 51 76
DIČ: CZ 46 06 20 058

1964 – 1970 ČVUT Praha, obor architektura
1970 – 1989 Projektový ústav výstavby hl.m.Prahy, atelier 5, vedoucí architektonické skupiny
autorská spolupráce především s akad.arch.Ing. Alešem Moravcem – skupina NM

sborník výstavy – Architekti, malíři, sochaři – Makromolekulární ústav Petřiny 1982
sborník výstavy – Konfrontace – přehlídka prací pražských architektů 1988
skupina NM – společná výstava prací ve Frágnerově galerii v roce 1989
Provozně technická budova Metra, Palackého náměstí, Praha 2 1990
Integrovaný obytný soubor Moskevská II, Vršovice, Praha 10 1991
Stavby Františka Novotného a Aleše Moravce z 80. let – cosa.tv 2022

1990 – 1992 Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy, vedoucí úseku celoměstské koncepce

1993 a dále atelier FNA, autorská spolupráce především s Ing.arch. Jaroslavem Suchanem
člen České komory architektů, Obce architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování,
Výtvarné rady MK ČR (1999 – 2002), komise územního plánu RMČ Praha 4 (1994 – 2010).

Ing. Arch. Jaroslav Suchan

sídlo, privat Wuchterlova 585/14, Praha 6, 160 00
mob 606 361 793, e-mail: jaroslav.suchan@pad36.cz

autorizace ČKA 01954

IČ: 15 10 56 61
DIČ: CZ 58 11 05 1037

1978 – 1983 ČVUT Praha, obor architektura
1983 – 1992 Krajský projektový ústav, atelier B, W
autorská spolupráce s Ing.arch. Tomášem Welzem, Fakultní nemocnice Motol
autorská spolupráce s Ing.arch. Zdeněk Kutnarem, nemocnice Na Homolce
autorská spolupráce s Ing.arch. Tomášem Smržem, Česká pojišťovna Kladno
1993 a dále atelier FNA, autorská spolupráce především s Ing.arch. Františkem Novotným
člen České komory architektů

Partneři PAD

atelier FNA spolupracuje v rámci PAD – Projektové ateliery Dobrovského dále s těmito partnery:

Ing. Martin Růžička, stavební projekty
Jiří Sedláček, PROPOS – rozpočty
Jiří Gregor, www.gente.cz – vizualizace

Dále spolupracujeme

atelier FNA v rámci jednotlivých akcí dlouhodobě spolupracuje s těmito dalšími partnery:

Ing. arch. Petr Gregor, atelier P60 – Ing.akad.arch. Miroslav Suchý, green design – Ing. Alena Šimčíková
METROPROJEKT Praha, a.s., SUDOP Praha, a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., PUDIS a.s.,
ETC, s.r.o., atelier DUK, s.r.o., atelier PROMIKA, s.r.o.
PPU, s.r.o., ARCHON, s.r.o.