Skex a.s. – provozní a dispoziční předpoklady areálu

SKEX a.s. - Zvýšení parkovacích stání pro odstav vozidel - provozní a dispoziční předpoklady areálu

Místo:

  • Praha 1, ul. Opletalova

Zadavatel:

  • SKEX a.s.

Popis:

  • Předpokládanému provozu areálu SKEX a.s. neodpovídá stávající kapacita ploch pro odstav vozidel. Dokumentace ověřuje možnost rozšíření kapacity parkovacích korekcí stávající vnitroblokové vestavby dle požadavků vyhlášky č. 26/1999 hl. m. Prahy.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • konstrukční řešení: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Jiří Parpel
  • dopravní řešení: Ing. Jiří Křepinský
  • požární ochrana: Ing.arch. Petr Syrový, CSc.
  • zeleň: green design – Ing. Alena Šimčíková
  • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

  • 2012 studie