Přístavba rodinného domu

Místo:

  • Davle

Zadavatel:

  • Soukromý investor

Popis:

  • Stávající objekt je jedním ze dvou rodinných domů na prostorném pozemku a slouží jako byt rodičů investora, tedy jako jakýsi "výminek." . Přístavbou má být dům rozšířen o nové křídlo, spojené v patře se stávajícím objektem. Na úrovni terénu podjíždí krček příjezdová komunikace do garáží.
  • Přístavba je koncipována jako hmota nikoliv zcela zrcadlově symetrická, nicméně podobná stávající části objektu, přičemž osu symetrie tvoří spojovací krček s terasou. Analogicky ke stávajícímu objektu je řešena výška atiky, tvar a sklon střechy, tvar a členění oken.
  • Spojovací krček je pojat jako interpunkční prvek vložený mezi tyto dvě sobě podobné hmoty. Pro výraznění této jeho specifické role je použit na fasádě krčku dřevěný obklad, rovněž pochozí vrstva terasy je navržena z dřevěných (popř. kompozitních) palubek. Dřevo zároveň jako teplý přírodní materiál vytvoří na terase příjemné pobytové prostředí.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný - celková koordinace
  • Ing. arch. Jaroslav Suchan, Ing. arch. Karel Wirth

Spolupráce:

  • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Ladislav Franěk

Rok:

  • 2012 studie