Přístav Holešovice – zázemí lodního výtahu

Přístav Holešovice – zázemí lodního výtahu, ověřovací hmotová studie

Místo:

  • Praha 7, Přístav Holešovice

Zadavatel:

  • soukromý investor

Popis:

  • Studie ověřuje využití přístavního bazénu a možnost zástavby nad stávajícím lodním výtahem. V nedávné minulosti došlo k výraznému omezení ploch holešovického přístavu ve prospěch nové rezidenční zástavby; řešená partie přístavu včetně lodního výtahu zůstává nadále funkční. Lodní výtah je zařízení sloužící pro vytažení lodí z vody a jejich odstavení na břehu za účelem servisní prohlídky, oprav či přezimování.
  • Návrh řeší komplexně nové přístaviště osobních lodí, rekonstrukci lodního výtahu a rozšíření jeho využití. Nad plochou lodního výtahu je navržen objekt pro správu vodní dopravy se zázemím příručních skladů, prodeje lodí a náhradních dílů, zázemím pro zaměstnance a ubytování pro posádky kotvících plavidel včetně restauračního provozu.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • stavební část: Ing.arch. Petr Gregor
  • doprava: ETC, s.r.o.
  • vodní doprava: Ing. Jan Čábelka, CSc.
  • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

  • 2009 studie