MNF oblast B – Masarykovo nádraží sever

studie zástavby

Místo:

  • Praha, rozhraní MČ Praha 1 a Praha 8

Zadavatel:

  • Masaryk Station Development a.s.

Popis:

  • Studie ověřuje plošné a prostorové možnosti vymezeného území, etapizaci výstavby vzhledem k potřebám drážního provozu, organizaci dopravy v území, možnosti propojení objektů nad severojižní magistrálou z hlediska stavebně konstrukčního a dispozičního. Bilancuje limity využitelnosti území a ověřuje zapojení navrhovaných objektů do struktury města podrobnou vizualizací.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor

Spolupráce:

  • stavební část: Ing.arch. Karel Wirth
  • doprava: ETC, s.r.o.
  • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Jiří Parpel
  • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

  • 2009 studie