Plošná a provozní koncepce AN Florenc

Plošná a provozní koncepce autobusového nádraží Florenc

Místo:

 • Praha, rozhraní Prahy 1 a 8, při ul. Křižíkova a Prvního pluku

Zadavatel:

 • ČSAD Praha holding, a.s., KD Beta, a.s.

Popis:

 • Řešení studie bylo postupně upřesněno v několika aktualizacích. Návrh bere v úvahu zpracované dokumentace řešící budoucí vývoj sousedních drážních ploch (Masarykovo nádraží – Florenc, podkladová studie zásad uspořádání rozvojové plochy, a další). Výsledná dokumentace přináší komplexní řešení budoucího uspořádání ploch AN Florenc ve dvou časových rovinách.
 • V časové rovině etapy je navržena reorganizace ploch AN. V prostoru „horního“ nádraží jsou umístěna příjezdová stání, odjezdová a vyčkávací stání jsou situována v prostoru „dolního“ nádraží. V uvolněných plochách „horního“ nádraží je navrženo definitivní uspořádání zástavby administrativně-komerčními objekty. Součástí komplexu bude také definitivní odbavovací hala autobusového nádraží. V ose Na Florenci – Pernerova bude vytvořeno propojení pomocí nové zklidněné komunikace.
 • V časové rovině výhledu dojde k podstatným změnám v organizaci železniční dopravy v území díky realizaci průjezdného modelu železniční dopravy. Provoz na stávajících ramenech Negrelliho viaduktu bude ukončen, naopak vznikne nové „střední“ rameno Negrelliho viaduktu ve vazbě na novou podzemní železniční stanici při hlavním nádraží. Památkově chráněné západní rameno Negrelliho viaduktu bude zachováno a provozně zapojeno do komplexu budov AN Florenc.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Petr Gregor, ing.arch. Karel Wirth
 • koncepce a řešení dopravy: ETC, s.r.o.
 • koncepce a řešení žel. dopravy: SUDOP Praha, a.s.
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2007 - 2009