Hodkovičky – V Náklích

Hodkovičky-V Náklích, urbanistická studie - čistopis

Místo:

  • Praha, rozhraní Prahy 4 a 12

Zadavatel:

  • MHMP – Odbor územního plánu (čistopis)

Popis:

  • Řešené území patřilo k postiženým povodní v srpnu 2002, cílem US bylo prověřit možnosti využití území a připravit podklad pro změnu územního plánu. US navrhla transformaci chátrajícího skleníkového areálu na plochy pro bydlení a revitalizaci dolního toku Zátišského potoka. V jižní části území byla potvrzena plocha pro budoucí tramvajovou vozovnu DP.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60)

Spolupráce:

  • urbanismus, vizualizace: Ing.arch. Karel Wirth
  • inž. sítě, ŽP, doprava: PPU s.r.o.
  • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
  • vodní toky: Ing. Jan Čábelka, CSc.

Rok:

  • 2007