Památník zborovským hrdinům

Místo:

  • Praha 4, Roztylské náměstí

Zadavatel:

  • MČ Praha 4

Popis:

  • Projekt předpokládá obnovu památníku zborovským hrdinům, který stál na Roztylském náměstí v letech 1937 – 1940. Autorem sochy byl akad. sochař Babka, který byl sám přímým účastníkem bitvy u Zborova. Architektonické řešení pomníku bylo realizováno dle návrhu arch. Režného. Z dobových fotografií je patrné, že již v době realizace byl památník svým pojetím cizí k lapidárnímu výrazu kostela sv. Anežky České a velkorysému založení Roztylského náměstí. Ve studii jsme navrhli řešit památník novým, podle našeho názoru civilnějším způsobem.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

  • 2007 vizualiace