Obytná zóna v ul. Komunardů

studie proveditelnosti

Místo:

  • Praha 7

Zadavatel:

  • MČ Praha 7

Popis:

  • Prostor Holešovického meandru postrádá ucelenou část parteru s vybaveností obchodů a služeb a s odpovídajícími podmínkami, které upřednostní chodce před automobilovou dopravou. Pro technické a šířkové parametry, polohu, historickou návaznost a výhledové záměry řešení holešovického meandru je nasnadě využít pro pěší obytnou zónu právě ul. Komunardů. Zpracovaná studie ověřila možnosti a limity uvedeného záměru. Vzhledem ke stávajícímu stavu území spatřujeme těžiště vhodných transformačních kroků v prostoru mezi ulicemi Jateční a U průhonu.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • doprava: Ing. Antonín Žižkovský, PPU, s.r.o. – Ing. Petr Vejražka
  • parter, mobiliář: Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
  • tech. infrastruktura: PPU, s.r.o. – Ing. Petr Vejražka, Ing. Jitka Thomasová
  • zeleň: Ing. Alena Šimčíková
  • bilance, rozpočet IN: Jiří Sedláček

Rok:

  • 2007 studie