Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy, etapa 0004

Holešovický meandr, Rohanský ostrov, Maniny, Libeň – SO 20, 30, 40

Místo:

  • Holešovický meandr, Rohanský ostrov, Maniny, Libeň – SO 20, 30, 40

Zadavatel:

  • MHMP – Odbor městského investora

Popis:

  • Protipovodňová opatření – SO 20, 30, 40 navazují na předchozí projekt revitalizace Bubenského nábřeží a zabezpečují řešení protipovodňové ochrany levého břehu Vltavy v úseku od Hlávkova mostu po objekt Lighthouse na holešovickém předpolí Libeňského mostu. Kromě prvků protipovodňové ochrany byla předmětem řešení celková revitalizace parteru. Při průchodu velké vody 30.6.2006 byla na nábřeží osazena mobilní hradidla, a funkčnost celého systému tak byla v praxi ověřena.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • protipovodňová ochrana: Aquatis a.s. – Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
  • hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Štěpánek
  • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková

Rok:

  • 2005-2006 realizace