Plocha „Walter“ – Jinonice

Plocha „Walter“ – Jinonice, Praha 5 - analýza území

Místo:

 • Praha 5

Zadavatel:

 • Ian Bryan Architects s.r.o.

Popis:

 • Předmětem dokumentace bylo shromáždění a analýza dostupných podkladů a variantní návrh nového využití území využitelný jako podnět na pořízení změny územního plánu.
 • Území bylo počínaje rokem 1912 zastavováno továrním komplexem strojírenské firmy Walter, součástí areálu jsou i funkcionalistické objekty vysoké architektonické kvality. Útlum výroby od 90. let vedl vlastníka k záměru postupné transformace území do klasické městské zastavovací struktury s převažujícím podílem bydlení. Návrh předpokládal zachování nejhodnotnějšího objektu č.p. 329 pro nové využití.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Petr Gregor
 • vizualizace: gente.cz – Jiří Gregor
 • odborné konzultace:
 • vývoj a identita území: Prof. Ing.arch. Tomáš Šenberger, Mgr. Lukáš Beran
 • doprava – IAD, MHD: ETC, s.r.o. – Ing. John Peter Henley, Ing. Jiří Křepinský
 • doprava – železniční: Ing. Petr Zobal, Ing. Antonín Žižkovský
 • životní prostředí: Inženýrský atelier PPÚ-Babtie - Ing. Petr Vejražka
 • zeleň, ÚSES: green design - Ing. Alena Šimčíková

Rok:

 • 2005-2006