IOPR – Integrované objekty Pankrác – Rajtknechtka

Místo:

 • Praha 4

Zadavatel:

 • soukromý investor

Popis:

 • Cílem ověřovací studie (2005) bylo nalézt optimální využití lokality bývalého autobusového nádraží Praha-Pankrác a okolních ploch s ohledem na vazby, především dopravní, v širším území. Výsledkem byl návrh administrativních a obytných objektů v ploše bývalého AN a námět na doplnění struktury navazujících ploch jižním a jihovýchodním směrem – především námět na posílení stávajících sportovišť rozšířením fotbalového hřiště o nové provozní objekty a objekty pro diváky a vybudování nového plaveckého areálu.
 • Podrobná studie (2006) rozpracovala řešení tří navržených objektů při ul. Sdružení. Objekt A a barierový objekt B byly navrženy jako integrované administrativní budovy s podílem obchodních ploch v parteru, objekt C byl řešen jako bytový dům.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor

Spolupráce:

 • stavební část: Ing.arch. Karel Wirth
 • doprava: Metroprojekt, a.s., Ing. Antonín Žižkovský
 • inženýrské sítě, ŽP: PPU, s.r.o.
 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Jiří Parpel, Ing. Ladislav Franěk
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2005 ověřovací studie
 • 2006 návrh stavby