České vinařské závody (Nuselská sladovna)

České vinařské závody (Nuselská sladovna), studie konverze areálu

Místo:

 • Praha 4 – Nusle

Zadavatel:

 • soukromý investor

Popis:

 • Řešené území se nachází v Nuselském údolí, v lokalitě vymezené železniční tratí Smíchov-Vršovice, Bělehradskou ulicí a potokem Botičem. Území se vyvíjelo postupnou urbanizací již od konce 17. století, kdy zde byla postavena budova pivovaru, obklopená tehdy poli a vinicemi. V roce 1960 byla výroba piva nahrazena produkcí vín, roku 1996 byla i tato činnost ukončena.
 • Studie předpokládá zachování památkově chráněných objektů (jejich využití pro obchod, služby a bydlení podrobně ověřoval tým arch. J. Masáka). Ostatní území předpokládalo transformaci pro nové využití, doplnění zastavovací struktury se zelení.
 • Významným limitujícím faktorem je dopravní řešení oblasti. Na severní hraně území podél železniční trati byla umísťována v souladu s ÚPn nová komunikace. Respektování těchto stop jako zdroj hluku ovlivnilo zástavbu podél formou protihlukové clony celého areálu. Součástí návrhu bylo i ověření optimální výškové hladiny navrhovaných objektů.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

 • stavební část: Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • doprava IAD: Ing. Antonín Žižkovský
 • železniční doprava: SUDOP Praha, a.s.
 • životní prostředí: PPU, s.r.o.
 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2006 studie