Zástavba nároží ulic Komunardů a Přístavní

Místo:

  • Praha 7 – Holešovice

Zadavatel:

  • soukromý investor

Popis:

  • Stávající bloková struktura v území byla porušena demolicí objektů zasažených povodní v roce 2002. Studie navrhuje dostavbu proluky v prostorových relacích původní zástavby, a to ve dvou variantách: a) bytový objekt s obchodní vybaveností v parteru, b) ubytovací objekt se stravovací vybaveností.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • stavební část: Ing.arch. Karel Wirth, Ing.arch. Petr Gregor
  • doprava: Ing. Antonín Žižkovský
  • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

  • 2006 studie