Rekonstrukce a dostavba obytného souboru

Místo:

  • Tábor - Podhradí, ul. Pajedla

Zadavatel:

  • soukromý investor

Popis:

  • Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu z konce 19. století a dostavba nového křídla. Celý areál má po přestavbě sloužit jako bytový komplex se zahradou. Pozemek se nachází na jižním svahu, příznivý tvar a orientace objektu umožňuje řešit novostavbu ve standardu nízkoenergetického, případně pasivního domu; variantní řešení energetické koncepce obou budov bylo ověřeno samostatnou odbornou studií.

Autoři:

  • Ing.arch. Karel Wirth

Spolupráce:

  • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Jiří Parpel
  • doprava: Atelier Promika s.r.o. – Ing. Jaroslav Míka, Ing. Bc. Tereza Máchová
  • energetická koncepce: Energomex s.r.o. – Ing. Vojtěch Lexa, Ing. Ondřej Malý
  • požární bezpečnost: Ing. arch. Petr Syrový, CSc.
  • sadové úpravy: green design – Ing. Alena Šimčíková

Rok:

  • 2011 studie