VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, jižní segment

územní studie ověření zásad rozvojové plochy

Místo:

 • Praha 7, Velké rozvojové území Holešovice, severní část

Zadavatel:

 • Bubny Development, s.r.o.

Popis:

 • Studie navazuje na předchozí zpracované dokumentace (Územní studie VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, Nádraží Holešovice, severní segment VRÚ Bubny-Zátory, a další). Cílem studie je doplnění a upřesnění podkladů pro změnu územního plánu.
 • Předmětem řešení je jižní část velkého rozvojového území, tvořená především kolejištěm bubenského nádraží a železničních dílen. Rozsah ploch nutných pro provozování železniční dopravy v území je možno výrazně zmenšit a uvolněné plochy transformovat na novou městskou čtvrť, která by v souladu s urbanistickou koncepcí platného územního plánu byla součástí celoměstského centra.
 • Navržené využití lokality odpovídá předpokládanému budoucímu významu místa. Po obvodu území podél hlavních komunikací předpokládáme administrativní a obchodní zástavbu, v těžišti území nové náměstí a park. V chráněné poloze okolo parku je prostor pro bytové domy.
 • Návrh předpokládá výstavbu nového silničního tunelu, který převezme část dopravní zátěže z ulic Bubenské a Argentinské, a překrytí dnešních železničních tratí navýšením terénu s využitím zeminy z výkopů nově zakládaných objektů, kterou díky tomu nebude třeba z oblasti vyvážet. Převedení páteřních komunikací z povrchu pod zem přinese snížení hlukové zátěže v oblasti a umožní snazší pěší propojení v západovýchodním směru mezi Holešovicemi a Letnou, resp. propojení mezi stávající obytnou zástavbou a centrem nové čtvrti – náměstím a parkem.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Karel Wirth, Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Jaroslav Suchan
 • kolejová doprava: Metroprojekt Praha a.s. – Ing. Petr Zobal, Ing. Petr Vyskočil, Ing. David Pöschl
 • nekolejová doprava: Atelier DUK, s.r.o. – Ing.arch. Petr Preininger, Ing. Dana Krýslová
 • koordinace TI: koka, s.r.o. - Ing. Štěpán Moučka, Ing. Petra Bařinová
 • voda, kanal., plyn: Ing. Petra Bařinová
 • energetika: Ing. Jan Vočko
 • telekomunikace: Ing. Rostislav Němec
 • vytápění: Ing. Vladimír Kotrba
 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • životní prostředí: PPU s.r.o. – Ing. Petr Vejražka

Rok:

 • 2010-2011