Ostrov Štvanice

soutěžní urbanistický návrh

Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, veřejná anonymní ideová urbanistická soutěž

Místo:

 • Ostrov Štvanice, Praha 7

Zadavatel:

 • Hlavní město Praha

Popis:

 • Výňatek z autorské zprávy:
 • Štvanice musí být zeleným ostrovem Vltavy.
 • Ostrov musí být nově zpřístupněn pro návštěvníky - zastávka TT, pěší lávky, lanovka.
 • Hlávkův most a Negrelliho viadukt vymezují tři svébytné sektory.
 • *
 • Západní sektor bude městský formální „francouzský park“.
 • Stávající kavárna bude obnovena a doplněna visutou zahradou v úrovni podnože kavárny. Krytý prostor vytvoří variabilní plochu hřišť, v zimním období s možností bruslení. Stávající objekt č.p. 858 bude ponechán a zapojen do parkových ploch.
 • *
 • Střední sektor bude zelená spona s objekty.
 • Centrální tenisový dvorec – ČEZ Koloseum bude transformován ve víceúčelovou halu a nově zastřešen, kapacita cca 5000 míst. Doplněn bude podnoží s parkingem cca 500 míst a novým objektem. Jižní prostor mezi pěšími osami bude uvolněn zeleni.
 • *
 • Východní sektor bude volný přírodní „anglický park“.
 • Pobytové plochy s otevřenými arénami v zeleni, možností koupání se sportovními hřišti, dětskými hřišti a dalšími atrakcemi od historických člunů vltavské plavby po upoutané balony.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný - vedoucí autorského kolektivu
 • Ing.arch. Jaroslav Suchan
 • Ing.arch. Karel Wirth
 • Ing. Alena Šimčíková
 • Ing. arch. Petr Preininger
 • Ing. Antonín Žižkovský

Spolupráce:

 • vizualizace: Jiří Gregor

Rok:

 • 2013