Krytý parking v objektu areálu Wolf

Stavební úprava křídla administrativního objektu v areálu Wolf

Místo:

 • Praha 7 - Holešovice

Zadavatel:

 • soukromý investor

Popis:

 • Jeden z úvodních počinů k revitalizaci brownfieldu bývalé panelárny Wolf v Holešovicích. Výroba betonových prefabrikátů zde byla ukončena v roce 2013, areál je třeba postupně transformovat pro nové využití. Projekt řeší změnu využití části stávajícího objektu na kryté garáže pro potřebu administrativy v hlavním křídle budovy.
 • Projektu předcházela koncepční úvaha o možnostech a limitech využití celého území panelárny - viz. akce Území Wolf-Prefa, průzkumy a rozbory.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný

Spolupráce:

 • arch. a staveb. řešení: Ing. arch. Karel Wirth
 • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Ladislav Franěk, Ing. Jiří Parpel
 • požární ochrana: Ing. Šárka Svobodová
 • zařízení elektro: Ing. Tomáš Bachtík
 • zaříz. voda, kanal.: Ing. Zdeněk Hrách
 • doprava: atelier DUK, s.r.o. – Ing. arch. Petr Preininger

Rok:

 • 2014 DSP