Území Wolf – Prefa, průzkumy a rozbory

Průzkumy a rozbory

Místo:

 • Praha 7 - Holešovice

Zadavatel:

 • GEONE Real Estate s.r.o.

Popis:

 • V roce 2013 ukončila činnost panelárna Wolf (dříve Prefa) v pražských Holešovicích. Projekt zahrnuje průzkumy a rozbory areálu včetně pasportizace stávajících objektů pro potřeby potenciálního investora.
 • Účelem dokumentace je podrobné ověření stavu řešeného území, stanovení možností jeho budoucího využití a analýza existujících limitů jeho rozvoje. Výstupy budou podkladem pro určení optimální koncepce transformace území.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný - celková koordinace
 • Ing. arch. Karel Wirth

Spolupráce:

 • životní prostředí: PPÚ s.r.o. - Ing. Petr Vejražka
 • tech. infrastruktura, vodní toky: PPÚ s.r.o. - Ing. Jitka Thomasová
 • doprava: Atelier DUK s.r.o. - Ing. arch. Petr Preininger
 • železniční doprava: SUDOP Praha a.s. - Ing. Martin Vachtl
 • zeleň, ÚSES: green design - Ing. Alena Šimčíková
 • stavebně historický průzkum: PhDr. Jan Jakub Outrata
 • stavebně technický průzkum: Ing. Boleslav Březina
 • statika: ST Projekt s.r.o. - Ing. Ladislav Franěk
 • zaměření objektů: 3G Praha s.r.o.
 • doplňující údaje o území: Wolf s.r.o. - Ing. Milan Vondra

Rok:

 • 2014 část A - Vstupní analýza území
 • 2014 část B - Průzkumy a rozbory
 • 2014 část B - Pasport objektů