Drtírna

Drtírna – přestavba objektu a revitalizace dolního nábřeží Vltavy

Místo:

 • Praha 7, ul. Jateční

Zadavatel:

 • České přístavy a.s.

Popis:

 • Území se od 60. let do 90. let minulého století používalo jako skladový prostor pro deponie a stavební materiál, zároveň bylo navázáno na dopravu těchto materiálů po řece prostřednictvím kotviště. Ve zpracované dokumentaci navrhujeme uvolnění této části inundačního území na levém břehu Vltavy pro zeleň a realizaci úpravy stavby bývalého sila pro štěrkopísky „překladiště Drtírna“ na nové funkční využití – kavárna, restaurace, půjčovna kol a on-line bruslí. Stavební úpravy objektu drtírny respektují úroveň velké vody Q2002. Hmotové řešení využívá spodní část původního sila, horní část budovy je vizuálně odlehčena novou prosklenou konstrukcí kavárny a restaurace s výhledem na vltavské nábřeží. Kotviště lodí lze v budoucnu využít pro osobní lodní dopravu.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

 • architektonické řešení: Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • stavební řešení: Archon, s.r.o.
 • dopravní řešení: Promika s.r.o.
 • řešení zeleně a ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková

Rok:

 • 2006 námětová studie
 • 2007 žádost o územní souhlas
 • 2008 DSP
 • 2011 aktualizace DSP