Bubenské nábřeží – zklidnění předprostoru Pražské tržnice

Nové městské nábřeží včetně zajištění komplexní protipovodňové ochrany

Místo:

 • Praha 7, Bubenské nábřeží

Zadavatel:

 • MHMP – Odbor městského investora

Popis:

 • Revitalizace Bubenského nábřeží je výsledkem dlouhodobé koncepční práce, jejíž počátky sahají do roku 1994, kdy byl atelierem FNA zpracován Generel Vltavy a Berounky v Praze – urbanistická studie celého vltavského prostoru. Po dvou dílčích studiích řešení předprostoru tržnice z let 1995 a 1997 vypracoval atelier FNA ve spolupráci s dalšími partnery dokumentaci pro umístění stavby (1999), dokumentaci pro stavební povolení (2000) a prováděcí dokumentaci (2001). V červenci 2002 byla dokončena 1. etapa stavby včetně funkčních protipovodňových prvků v úrovni Q 1890. V srpnu téhož roku byla oblast zasažena povodní, k užití hradicích prvků nebylo přistoupeno (hradicí prvky nebyly k dispozici…..) Rekonstrukce a dostavba včetně úprav potřebných pro navýšení mobilních bariér na novou výpočtovou hladinu Q 2002+30 cm proběhla v letech 2002 – 2003. Při průchodu velké vody 30.6.2006 byla na nábřeží osazena mobilní hradidla, a funkčnost celého systému tak byla v praxi ověřena.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • dopravní řešení: atelier PROMIKA – Ing. Jaroslav Míka
 • tech. infrastruktura: inženýrský atelier PPU-Babtie – Ing. Petr Vejražka
 • projekt spodní stavby: Aquatis, a.s.
 • koordinace se stavbou č. 0012 Protipovodňová opatření hl.m. Prahy – Holešovice – Stromovka
 • Ing. Oldřich Neumayer, CSc. – Ing. Věra Krupanská – Ing. Lubomír Kristek

Rok:

 • 1999 - 2003