Pražská tržnice

průzkumy a rozbory (dopad povodně 2002/08)

Místo:

 • Praha 7

Zadavatel:

 • Útvar rozvoje Hl. m. Prahy

Popis:

 • Průzkumy a rozbory areálu holešovické tržnice byly zpracovány v reakci na proběhlou ničivou povodeň v srpnu téhož roku. Cílem elaborátu bylo zmapovat a analyzovat stav území, včetně podrobné pasportizace objektů. Jako další etapa prací bylo předpokládáno zahrnutí předmětného území do současně připravovaného regulačního plánu holešovického meandru, k čemuž ale nedošlo.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný (atelier FNA), Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60)

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor, Petr Roztočil, Pavel Suchý
 • doprava: Atelier PROMIKA, s.r.o. – Ing. Jaroslav Míka, Ing. Václav Pivoňka
 • vodní toky: Ing. Jan Čábelka, CSc., Aquatis, a.s. - Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
 • inženýrské sítě, ŽP: Inženýrský atelier PPU-Babtie, s.r.o.
 • koordinace - inž. sítě: Ing. Jitka Thomasová
 • koordinace - živ. prostředí: Ing. Petr Vejražka
 • geologie, radon: K+K průzkum, s.r.o. - RNDr. Jan Král, Mgr. Martin Schreiber

Rok:

 • 2002 průzkumy a rozbory