Studie transformace území Wolf-Prefa

Transformace území Wolf-Prefa – studie ověření vstupních možností území

Místo:

  • Praha 7

Zadavatel:

  • Wolf Prefa, s.r.o.

Popis:

  • Území leží v potenciálně atraktivním pobřežním pásu mezi Vltavou a kolejištěm nádraží Praha – Holešovice. Studie ověřovala prostorové možnosti konverze areálu betonárny Wolf Prefa s.r.o. na předpokládané budoucí neprůmyslové využití předmětných ploch. Studie byla následně podkladem pro změnu územního plánu v daném území.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • urbanismus: Ing.arch. Zdeněk Blažek
  • historie: PhDr. J. J. Outrata
  • digitalizace: Jiří Gregor, Petr Gregor

Rok:

  • 2000-2001