Stavba č. 4679 Maniny PPO – pokračování projektu

Stavba č. 4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 a 0002 - DVZ

Místo:

 • Praha 8 – Rohanský ostrov

Zadavatel:

 • MHMP – Odbor městského investora

Popis:

 • I v roce 2013 pokračovaly práce na projektu Stavba č. 4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín.
 • Počátkem roku byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na etapu 0002, koncem roku byla připravena obdobná dokumentace pro etapu 0001. Projekt transformace rozsáhlého území podél Vltavy na nový městský park se tak významně přiblížil realizaci.
 • Více o vývoji projektu viz. odkazy na předchozí zpracované stupně dokumentace:
 • Stavba č. 4679 Maniny PPO – snížení nivelety Karlín
 • Stavba č. 5407 Maniny a Rohanský ostrov – revitalizace území
 • Rohanský ostrov, Maniny, Libeň – studie krajinných úprav

Nositel zakázky:

 • Sweco Hydroprojekt a.s.

Architektonické řešení a uspořádání zeleně:

 • atelier FNA, green design

______________________________________________

 • spolupráce na částech dokumentace zpracovaných atelierem FNA:

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan (architektura)
 • Ing. Alena Šimčíková (krajinná složka)

Spolupráce:

 • stavební část: Ing.arch. Karel Wirth
 • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Ladislav Franěk
 • komunikace: Ing. Jiří Křepinský – ETC, s.r.o.
 • rozpočet stavby: Jiří Sedláček
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2013 DVZ