VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, studie ověření zásad rozvojové plochy

studie ověření zásad rozvojové plochy - podklad pro změnu č. Z 2531/00

Místo:

 • Praha 7, Velké rozvojové území Holešovice

Zadavatel:

 • Bubny Development, s.r.o.

Popis:

 • Studie je doplněním předchozí práce VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, jižní segment. Podkladem pro zpracování byla řada dříve zpracovaných materiálů (Územní studie VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, Nádraží Holešovice, severní segment VRÚ Bubny-Zátory, a další). Cílem studie je doplnění a upřesnění podkladů pro změnu územního plánu. Předmětem řešení je Velké rozvojové území Holešovice - Bubny-Zátory) a navazující severní plochy areálu Wolf-Prefa.
 • Těžištěm návrhu je transformace ploch kolejiště bubenského nádraží a železničních dílen. Rozsah ploch nutných pro provozování železniční dopravy v území je možno výrazně zmenšit a uvolněné plochy transformovat na novou městskou čtvrť, která by v souladu s urbanistickou koncepcí platného územního plánu byla součástí celoměstského centra.
 • Navržené využití lokality odpovídá předpokládanému budoucímu významu místa. Po obvodu území podél hlavních komunikací předpokládáme administrativní a obchodní zástavbu, v těžišti území vzniká nové náměstí otevřené do parku s dominantou celoměstsky významné stavby (národní knihovna, koncertní hala). V chráněné poloze okolo parku je prostor pro bytové domy.
 • Návrh předpokládá výstavbu nového silničního tunelu, který převezme část dopravní zátěže z ulic Bubenské a Argentinské, a překrytí dnešních železničních tratí navýšením terénu s využitím zeminy z výkopů nově zakládaných objektů, kterou díky tomu nebude třeba z oblasti vyvážet. Převedení páteřních komunikací z povrchu pod zem přinese snížení hlukové zátěže v oblasti a umožní snazší pěší propojení v západovýchodním směru mezi Holešovicemi a Letnou, resp. propojení mezi stávající obytnou zástavbou a centrem nové čtvrti – náměstím a parkem.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Karel Wirth, Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Jaroslav Suchan
 • kolej. doprava: Metroprojekt Praha a.s. – Ing. Petr Zobal, Ing. Petr Vyskočil, Ing. David Pöschl
 • ostatní doprava: Atelier DUK, s.r.o. – Ing.arch. Petr Preininger, Ing. Dana Krýslová
 • koordinace TI: koka, s.r.o. - Ing. Štěpán Moučka, Ing. Petra Bařinová
 • voda, kan., plyn: Ing. Petra Bařinová
 • energetika: Ing. Jan Vočko
 • telekomunikace: Ing. Rostislav Němec
 • vytápění: Ing. Vladimír Kotrba
 • zeleň, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • životní prostředí: PPU s.r.o. – Ing. Petr Vejražka

Rok:

 • 2011