Úřad MČ Praha 4 – Nové vstupní prostory, úprava svatební síně

OÚ Praha 4 - Svatební síň – osazení restaurovaných soch ženy a muže, studie

OÚ Praha 4 - Svatební síň – úprava interieru, studie

OÚ Praha 4 – Nové vstupní prostory, DSP, DPS

Místo:

  • Praha 4, ul. Táborská

Zadavatel:

  • MČ Praha 4 – Obvodní úřad

Popis:

  • Částečně realizovaná série drobných projektů úprav radnice MČ Praha 4 z let 1999-2000. Do svatební síně byly dle projektu FNA instalovány sochy muže a ženy sejmuté z budovy nuselské spořitelny. Vitrážové okno v čele svatební síně zůstalo nerealizováno. Úpravy vstupních prostor radnice byly provedeny, v dnešní době jsou nahrazeny jiným řešením.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • výtvarné prvky: akad.soch. Aleš Verner

Rok:

  • 1998 - 2000 realizace