Praha – Královice, lokalita u Markéty

MČ Praha-Královice, lokalita U Markéty urbanistická studie - podklad k Z 0970/07 a Z 1007/07

Místo:

 • Praha-Královice

Zadavatel:

 • Metrostav Rezident a.s.

Popis:

 • Smyslem zpracované dokumentace je přehodnocení rozsahu a obsahu v současné době pozastavených změn Z 970/07 a Z 1009/07 s cílem iniciovat přepracování návrhu těchto změn a jejich projednání.
 • Předmětem návrhu je plocha pro výstavbu souboru rodinných domů severovýchodně od jádra obce. Součástí řešení je rovněž návrh pásu krajinné zeleně po obvodu zástavby.
 • Lokalita je řešena v širších souvislostech s naznačením předpokladu rozvoje Královic jako celku. Podkladem pro zasazení řešeného území do širších vztahů byly dříve zpracované materiály, mj. studie Ověření stopy silničního obchvatu MČ Praha-Královice.

Autoři:

 • Ing. arch. František Novotný

Spolupráce:

 • Urbanistické řešení: Ing. arch. Karel Wirth
 • Dopravní řešení: PPU s.r.o. - Ing. Petr Vejražka, Ing. Marcel Kamínek
 • Přírodní podmínky: Ing. Naďa Trčková
 • Zeleň, USES: Ing. Alena Šimčíková

Rok:

 • 2012