Památník I., II. a III. odboje

Místo:

  • Praha 4, náměstí Generála Kutlvašra

Zadavatel:

  • Městká část Praha 4

Popis:

  • Původní Památník padlých v 1.světové válce z roku 1927 (arch. Řezníček) byl od roku 1976 upraven dle návrhu arch. J.Poláka osazením trojsoší „Osvobození“ sochaře J.Hány s citáty V.I.Lenina. Po roce 1990 bylo sousoší i bronzové desky s citáty odstraněny a kamenné torzo chátralo. V roce 1996 MČ Praha 4 vypsala soutěž na realizaci nového památníku I., II. a III. odboje.
  • Realizace památníku dle vítězného návrhu se snažila navrátit místo původním představám a užitím vodního prvku s vodní clonou před letopočty I., II. a III. odboje symbolizovat „tok času“. Odstraněny byly mohutné betonové prvky s travertinovým obkladem a celý památník byl realizován z božanovského pískovce s uplatněním vyzdívek režného zdiva. Schodiště bylo zúženo obnovením žulového kyklopského zdiva vymezujícího svahovou hranu. Realizaci provedla firma GEO-ING Jihlava.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

Spolupráce:

  • detail kamenných prvků: akad. soch. Jaroslav Fuka
  • rozpočet: Jiří Sedláček

Rok:

  • 1996 soutěž, návrh
  • 1997 realizace