Ověření stopy silničního obchvatu MČ Praha – Královice

Ověření stopy silničního obchvatu MČ Praha-Královice - dopravně-urbanistická studie

Místo:

 • Praha-Královice

Zadavatel:

 • BENTRANS-PLUS s.r.o.

Popis:

 • Variantní ověření rozvojových možností širšího území a návrh vhodné dopravní stopy mimo stávající centrum Královic. Z posuzovaných variant byla v tomto komplikovaném území shledána vhodnější varianta severní.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, atelier-FNA,
 • Ing. Petr Vejražka, PPU
 • Ing. Alena Šimčíková, green design

Spolupráce:

 • Urbanistické řešení: Ing.arch. Karel Wirth, Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor
 • Dopravní řešení: Ing. Marcel Kamínek
 • Přírodní podmínky: Ing. Naďa Trčková
 • Zeleň, USES: Ing. Alena Šimčíková

Rok:

 • 2009