Nádraží Holešovice, severní segment VRÚ Bubny-Zátory

územní a dopravní studie

 

 

Místo:

  • Praha 7, Velké rozvojové území Holešovice, severní část

Zadavatel:

  • Centrum Holešovice, a.s., Navatyp, a.s.

Popis:

  • Studie byla zpracována s ohledem na zpracovaný návrh ÚS z roku 2007, a dále rozpracovala řešení severní části území ve vazbě na žst. Praha-Holešovice. Cílem studie bylo podrobnější ověření předmětných ploch a stanovení doporučení k dalšímu postupu přípravy území z hlediska územních, provozních a dopravních faktorů.

Autoři:

  • Ing.arch. František Novotný

Spolupráce:

  • urbanismus: Ing.arch. Karel Wirth, Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor
  • dopravní řešení: Atelier DUK, s.r.o. – Ing.arch. Petr Preininger, Ing. Dana Krýslová
  • vizualizace: gente.cz – Jiří Gregor

Rok:

  • 2008