Masarykovo nádraží-Florenc

Masarykovo nádraží-Florenc, ověřovací dopravně-urbanistická studie

Místo:

 • rozhraní Prahy 1 a 8

Zadavatel:

 • MHMP – Odbor územního plánu

Popis:

 • Důvodem pořízení studie bylo definování koncepce a možností transformace řešeného území v optimálním rozsahu drážních ploch. Studie má část analytickou a návrhovou. Řešené území se skládalo ze dvou částí (Masarykovo nádraží – Florenc a Hlavní nádraží). Vzhledem k prověřeným možnostem území byla těžištěm návrhu plocha Masarykovo nádraží – Florenc. V ploše Hlavního nádraží bylo ověřováno navázání lokality na předpokládanou trasu metra D a zapojením průjezdného drážního modelu v -2 úrovni. Výstupy ze studie byly podkladem pro další práci, především pro dokument Masarykovo nádraží – Florenc, podkladová studie zásad uspořádání rozvojové plochy, ve kterém bylo rozpracováno řešení oblasti Masarykova nádraží v kratším i vzdálenějším časovém horizontu.

Autoři:

 • Ing. Pavel Tikman (SUDOP Praha, a.s.), Ing. Martin Vachtl (SUDOP Praha, a.s.) - železniční doprava
 • Ing.arch. František Novotný (atelier FNA), Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60) – urbanismus

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor
 • železniční doprava: SUDOP Praha, a.s.
 • doprava: ETC, s.r.o, Metroprojekt Praha, a.s.
 • inž. sítě, životní prostředí: PPU, s.r.o.
 • geologické podmínky: K+K Průzkum, s.r.o.
 • urbanistická ekonomie: Ing. Jan Kroupa, Ing. ak. arch. Miroslav Suchý (atelier P60), Ing. Martin Vachtl (SUDOP Praha, a.s.)
 • vizualizace: Jiří Gregor
 • konzultace: Ing.arch Milan Körner, CSc., Ing.arch. Patrik Kotas, Ing.arch. Jan Sedlák, Prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger, Ing.arch. Blanka Medová, Ing. Antonín Žižkovský, Ing. Václav Pivoňka a další

Rok:

 • 2005 - studie