Maniny – centrum Dolní Libeň

strategie rozvoje

Místo:

 • Praha 8

Zadavatel:

 • Útvar rozvoje Hl. m. Prahy

Popis:

 • Řešené území navazuje na centrální oblast města, a představuje tak rezervoár pro rozšiřování ploch celoměstského centra. Studie variantně řešila možnosti adekvátního rozvoje území, výstup sloužil jako podklad při zpracování čistopisu tehdy dokončovaného územního plánu Prahy.

Autoři:

 • Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60), Ing.arch. František Novotný (atelier FNA)

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing. arch. Milan Kvíz, Ing. arch. Jaroslav Suchan
 • doprava: Atelier PROMIKA s.r.o. – Ing. Jaroslav Míka, Ing. Václav Pivoňka
 • vodní toky: Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., Ing. Jiří Friedel, Ing. Jan Čábelka, CSc.
 • inženýrské sítě: Inženýrský atelier PPU-Babtie s.r.o. – Ing. Jitka Thomasová
 • životní prostředí: Inženýrský atelier PPU-Babtie s.r.o. – Ing. Petr Vejražka
 • zeleň, ÚSES: Atelier Zahrada – Ing. Jan Šteflíček

Rok:

 • 1997-1998