Holešovický meandr

Regulační plán – Holešovický meandr

Místo:

 • Praha 7 – Holešovice

Zadavatel:

 • Útvar rozvoje Hl. m. Prahy

Popis:

 • V souladu s významným postavením řešeného území ve městě a v očekávání transformace ve prospěch nevýrobních funkcí byl připravován regulační plán holešovického meandru. Nejdůležitějším cílem dokumentace byla eliminace živelného postupu transformace území a subjektivního rozhodování v procesu územního a stavebního řízení, a konečně i snaha tento proces zefektivnit a zjednodušit.
 • Koncept regulačního plánu byl zpracován a veřejnoprávně projednán, vydání RP však nebylo dokončeno.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný (atelier FNA), Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60)

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Zdeněk Blažek (průzkumy a rozbory), Ing.arch. Milan Kvíz (průzkumy a rozbory), Pavel Suchý (průzkumy a rozbory),
 • Ing.arch. Petr Gregor (koncept), Karel Wirth (koncept)
 • doprava: Atelier Promika, s.r.o. – Ing. Jaroslav Míka, Ing. Václav Pivoňka
 • vodní toky: Ing. Jan Čábelka, CSc., Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
 • inž. sítě, ŽP: inženýrský atelier PPU-Babtie
 • geologie, radon: K + K Průzkum, s.r.o.
 • zeleň, ÚSES: atelier Zahrada – Ing. Jan Šteflíček (průzkumy a rozbory), green design – Ing. Alena Šimčíková (koncept)
 • půdní fond: Ing. Marie Čedíková
 • urbanistická ekonomie: Ing. Jan Kroupa

Rok:

 • 1999 průzkumy a rozbory
 • 2002 průzkumy a rozbory – aktualizace po povodni
 • 2003 koncept