Území Wolf - Prefa, průzkumy a rozbory

 

 

 

Akce:     

Území Wolf - Prefa, Průzkumy a rozbory

 

Místo:

Praha 7 - Holešovice

 

Zadavatel:               

GEONE Real Estate s.r.o.

 

Popis:    

V roce 2013 ukončila činnost panelárna Wolf (dříve Prefa) v pražských Holešovicích. Projekt zahrnuje průzkumy a rozbory areálu včetně pasportizace stávajících objektů pro potřeby potenciálního investora.

Účelem dokumentace je podrobné ověření stavu řešeného území, stanovení možností jeho budoucího využití a analýza existujících limitů jeho rozvoje. Výstupy budou podkladem pro určení optimální koncepce transformace území.

 

Autoři:  

Ing.arch. František Novotný - celková koordinace

Ing. arch. Karel Wirth

 

Spolupráce:               

životní prostředí:

tech. infrastruktura, vodní toky:

doprava:

železniční doprava:

zeleň, ÚSES:

stavebně historický průzkum:

stavebně technický průzkum:

statika:

zaměření objektů:

doplňující údaje o území:

 

PPÚ s.r.o. - Ing. Petr Vejražka

PPÚ s.r.o. - Ing. Jitka Thomasová

Atelier DUK s.r.o. - Ing. arch. Petr Preininger

SUDOP Praha a.s. - Ing. Martin Vachtl

green design - Ing. Alena Šimčíková

PhDr. Jan Jakub Outrata

Ing. Boleslav Březina

ST Projekt s.r.o. - Ing. Ladislav Franěk

3G Praha s.r.o.

Wolf s.r.o. - Ing. Milan Vondra

Rok:

2014

2014

2014

 

část A - Vstupní analýza území

část B - Průzkumy a rozbory

část B - Pasport objektů