Bubenské nábřeží, Praha 7 – zklidnění předprostoru Pražské tržnice

nové městské nábřeží včetně zajištění komplexní protipovodňové ochrany

 

 

 

 

 

 

Akce:     

Bubenské nábřeží, Praha 7 - nové městské nábřeží včetně zajištění komplexní protipovodňové ochrany

 

Místo:

Praha 7, Bubenské nábřeží

 

Zadavatel:               

MHMP – Odbor městského investora 

Popis:    

Revitalizace Bubenského nábřeží je výsledkem dlouhodobé koncepční práce, jejíž počátky sahají do roku 1994, kdy byl atelierem FNA zpracován Generel Vltavy a Berounky v Praze – urbanistická studie celého vltavského prostoru. Po dvou dílčích studiích řešení předprostoru tržnice z let 1995 a 1997 vypracoval atelier FNA ve spolupráci s dalšími partnery dokumentaci pro umístění stavby (1999), dokumentaci pro stavební povolení (2000) a prováděcí dokumentaci (2001). V červenci 2002 byla dokončena 1. etapa stavby včetně funkčních protipovodňových prvků v úrovni Q 1890. V srpnu téhož roku byla oblast zasažena povodní, k užití hradicích prvků nebylo přistoupeno (hradicí prvky nebyly k dispozici…..) Rekonstrukce a dostavba včetně úprav potřebných pro navýšení mobilních bariér na novou výpočtovou hladinu Q 2002+30 cm proběhla v letech 2002 – 2003. Při průchodu velké vody 30.6.2006 byla na nábřeží osazena mobilní hradidla, a funkčnost celého systému tak byla v praxi ověřena.

 

Autoři:  

Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

 

Spolupráce:               

zeleň, ÚSES:         

dopravní řešení: 

tech. infrastruktura:

projekt spodní stavby:      

green design – Ing. Alena Šimčíková

atelier PROMIKA – Ing. Jaroslav Míka

inženýrský atelier PPU-Babtie – Ing. Petr Vejražka

Aquatis, a.s.

koordinace se stavbou č. 0012 Protipovodňová opatření hl.m. Prahy – Holešovice – Stromovka

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. – Ing. Věra Krupanská – Ing. Lubomír Kristek

 

Rok:

1999 - 2003